خدایا

دلم معجزه میخواد ازت

امید تنهاییهاش   فقط خودت هستی

به دلم نشون بده هنوزم دوستش داری

نشون بده هنوزم حواست بهش هست

بذار بدونم با تمام کژی هایی که داشتم

اما محبتتو دریغ نمیکنی ازم

خدایا

دلم میخواد صدامو بشنوی

دلم میخواد اشکامو ببینی

 من به خواست خودم تو این دنیا نیومدم

حتما دلیلی داشتی برای بودنم

پس من ازت توقع دارم

توقع دارم تنهام نذاری

 توکلم فقط به خودته

فقط خودت که حال دلمو میدونی

بذار حالم خوب بشه کنارت

 

منتظر جوابت میمونم

دوست دارم خدایم

...

 

  

/ 0 نظر / 30 بازدید