گفتی که مرا دوست نداری ! به جهنم !
گفتم که منم کم... چه شعاری ! به جهنم !
آهوی دلم باز به صحرای تو آمد
آهوی دلم را چه شکاری ! به جهنم !
من ناله ی سنتورم و هر بار چه شوری ...
تو ناله ی غمگین سه تاری ! به جهنم !
من با تو گلی بوده ام ، از بخت بد من
در باغچه ام بوته ی خاری ! به جهنم !
گفتی که مرا دوست نداری که نداری
گفتی به یکی باز دچاری ! به جهنم !
در دایره ی عشق کمی فکر به ما کن
داری شب و روزت چه مداری ! به جهنم !
تو گوشه نشینی بنشین گوشه به گوشه
ما گوشه نداریم و تو داری ! به جهنم !
من زنده ولی قبرٍ مرا کنده عزیزم
داری به دلت سنگ مزاری ! به جهنم !
از چشم و لبت هم که نوشتم ! چه بگویم ؟!

 از شاعر خوبت گله داری ؟! به جهنم !

/ 0 نظر / 31 بازدید